JUR/19/A00003 - Pleegzorgtoeslag

Situatie

Een pleegkind is al geruime tijd (voor 1/1/2019) geplaatst in een pleeggezin. In de loop van 2017 werd de forfaitaire bijslag 70ter aan de moeder stopgezet op vraag van de plaatsende overheid aangezien er geen contact meer was tussen moeder en pleegkind. De pleegvader ontving recentelijk een brief van Pleegzorg (de plaatsende instantie van zijn pleegkind) met informatie over de pleegzorgtoeslag en vraagt aan de uitbetalingsactor om deze pleegzorgtoeslag uit te betalen. Het gaat om perspectiefbiedende pleegplaatsing.

  • Kan in deze situatie de pleegzorgtoeslag betaald worden vanaf 1/1/2019, wetende dat in het geval van perspectiefbiedende plaatsing de pleegzorgtoeslag betaald wordt aan de pleegzorger of het pleeggezin? (terwijl in dit dossier voorheen 70ter betaald werd aan de moeder van het pleegkind)
     
  • Op basis van welk document kan deze pleegzorgtoeslag eventueel toegekend worden (het “oude” plaatsingsbericht of een nieuwe kennisgeving)?
     
  • Dient dit specifiek aangevraagd te worden?
Advies

Pleegzorg Vlaanderen zal in 2019 een lijst bezorgen aan de dienst Fluxen en kadaster van Kind en Gezin met alle pleegplaatsingen in Vlaanderen op 31.12.2018 en de melding of het gaat om een perspectief biedende of niet-perspectief biedende (= perspectief zoekende) plaatsing. Deze dienst zal deze informatie dossier per dossier doorsturen naar de bevoegde uitbetalingsactor.

Op basis van de ontvangen plaatsingsberichten dient de consulent de volgende acties te ondernemen in het dossier:

·         Er is sprake van een perspectief biedende plaatsing en er wordt geen forfaitaire pleegzorgbijslag (i.t.v. AKBW)  toegekend: vanaf 01.01.2019 wordt de pleegzorgtoeslag toegekend aan de pleegzorger.
 

·         Er is sprake van een perspectief biedende plaatsing en er wordt forfaitaire pleegzorgbijslag toegekend  aan bijslagtrekkende vóór de plaatsing: geen actie nodig, de forfaitaire pleegzorgbijslag  blijft vanaf 01.01.2019 naar de bijslagtrekkende vóór de plaatsing gaan.
 

·         Er is sprake van een niet-perspectief biedende plaatsing en er wordt geen forfaitaire pleegzorgbijslag (i.t.v. AKBW)  toegekend: geen actie nodig, er wordt vanaf 01.01.2019 geen pleegzorgtoeslag toegekend. 
 

·         Er is sprake van een niet-perspectief biedende en er wordt forfaitaire pleegzorgbijslag toegekend  aan bijslagtrekkende vóór de plaatsing: geen actie nodig, de pleegzorgtoeslag blijft vanaf 01.01.2019 naar de bijslagtrekkende vóór de plaatsing gaan.

Het is echter nog niet duidelijk wanneer Pleegzorg Vlaanderen deze lijst zal overmaken aan Kind en Gezin. Indien er geen forfaitaire pleegzorgbijslag wordt betaald i.t.v. de AKBW, kan de pleegzorger ook zelf de pleegzorgtoeslag aanvragen indien het gaat om een perspectiefbiedende plaatsing. Hij dient hiervoor de nodige bewijsstukken over te maken (documenten van Pleegzorg Vlaanderen).

Top