Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

JUR/19/A00004 - Collectieve schuldenregeling

  Situatie

  Eerste geboorte op 15/01/2019. Kindje draagt dubbele familienaam (vader en moeder). Zowel vader als moeder vormen dus de begunstigdenkern. De moeder is in collectieve schuldbemiddeling.

  Kan er op verzoek van beiden betaald worden op de rekening van de vader? Kan de schuldbemiddelaar eisen dat we op de rekening van de schuldbemiddeling storten? 

  Advies
  • Wanneer de enige begunstigde wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling, moeten de gezinsbijslagen vanaf de kennisgeving gestort worden op rekening van de schuldenregeling.
  • Zijn er echter twee begunstigden en slechts één van hen wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling, dan blijven de bepalingen van boek 2, deel 4, titel 2 Groeipakketdecreet van toepassing.
   • Concreet betekent dit :
    • beide begunstigden beslissen samen op welke rekening de gezinsbijslagen betaald worden. Bij gebrek aan akkoord zal de jongste beslissen.
     • Beslissing om te betalen op rekening op naam van de persoon onder collectieve schuldenregeling : er moet betaald worden op rekening van de schuldenregeling
     • Beslissing om te betalen op rekening op naam van de persoon die niet onder collectieve schuldenregeling staat : betalen op deze rekening.
      • Opgepast : als er beslist wordt om op een rekening op naam van beide begunstigden te betalen, wordt dit aanzien als een betaling aan de persoon onder collectieve schuldenregeling en dient op rekening van de schuldenregeling betaald te worden.​
  • Zijn beide begunstigden toegelaten tot de collectieve schuldenregeling en hebben zij beiden dezelfde schuldbemiddelaar, dan zullen de betalingen dienen te gebeuren op rekening van de schuldenregeling.
    
  • Zijn beide begunstigden toegelaten tot de collectieve schuldenregeling maar hebben zij elk een andere schuldbemiddelaar, dan dienen de betalingen te gebeuren op rekening van de schuldenregeling van de jongste van beide begunstigden.

  Concreet betekent dit in het voorgelegde geval dat beide begunstigden samen kunnen beslissen om de betalingen te ontvangen op een rekening op naam van de begunstigde die niet onder collectieve schuldenregeling staat. De schuldbemiddelaar kan niet eisen dat er betaald moet worden op rekening van de schuldenregeling, maar hij kan dit eventueel wel via gerechtelijke weg bekomen.

  Top