Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1418 van 29 mei 2018 - Communicatie aan de gezinnen in 2018

  Op 1 januari 2019 nemen de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Waals Gewest de betaling en het beheer van de gezinsbijslag over. De federale kinderbijslagfondsen zullen verder de Brusselse dossiers beheren.

  In het vooruitzicht van die overdracht heeft FAMIFED na overleg met de deelentiteiten het communicatieplan voor 2018 opgesteld.

  Het communicatieplan 2018 voorziet in 2 mededelingen aan alle gezinnen of door de informatie op de website te plaatsen, volgens de hiernavolgende planning. De eerste mededeling is optioneel, de tweede verplicht:

  • Tussen eind mei en eind juni 2018 (optioneel): de mededeling van een algemene informatie over wat er precies gebeurt op 1 januari 2019 en waar het gezin terecht kan indien het meer informatie wenst of vragen heeft. Het staat de kinderbijslagfondsen vrij te beslissen op welke wijze ze die informatie aan de gezinnen verstrekken: per brief, door de informatie op de website te plaatsen,…

  • September-oktober 2018 (verplicht): een mededeling met de praktische informatie: contactpunten in de toekomst, telefoonnummer bij de toekomstige uitbetalingsactor, verwijzing naar de website,…). Deze informatie wordt bij voorkeur per brief aan alle gezinnen bezorgd.

  De kinderbijslagfondsen worden uitgenodigd om de timing in het communicatieplan te respecteren en de voorgestelde inhoud in hun communicatie aan de gezinnen op te nemen.

  Als bijlage gaat de minimale inhoud voor de eerste communicatie. Hij geldt voor alle gezinnen, ongeacht de regiocode van de kinderen. De kinderbijslagfondsen die dat wensen kunnen de voorgestelde inhoud aanvullen met andere informatie die zij relevant vinden in functie van hun eigen communicatiestrategie. Wanneer het kinderbijslagfonds ervoor opteert per brief te communiceren, kan het de brief aanpassen aan zijn eigen look&feel. De kinderbijslagfondsen die deze informatie wensen te verstrekken dienen dat te doen tussen 15 mei 2018 en 30 juni 2018.

  De minimale inhoud voor de communicatie in september- oktober 2018 zal u met een latere omzendbrief worden bezorgd.

  De controleformulieren P7, P9, P9bis en P20 die in september 2018 aan de gezinnen worden verzonden, blijven trouwens ongewijzigd. Dit neemt echter niet weg dat in de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vanaf 1 januari 2019 de toekenningsregels van de toekomstige regeling in die deelentiteit zullen gelden.

  Top