Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 915 van 21 juli 1972 - Inlichtingen inzake rechtspraak door de kinderbijslagfondsen worden gemeld aan de RKW

     

    Om de gewenste eenheid in de rechtspraak van de regeling te waarborgen, door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers alle gerechtelijke beslissingen inzake kinderbijslag voor werknemers mede te delen, dienen de kinderbijslagfondsen volgende regels in acht te nemen:

    1) Aan de Rijksdienst, Directie van de Juridische Studiën, een afschrift zenden van alle vonnissen en arresten in zaken waarin zij partij zijn voor de rechtsmachten in arbeidszaken waarin of het hof van cassatie.

    2) De Rijksdienst inlichten, vóór iedere rechtsvordering, nopens ieder geschil dat de reglementering van de regeling in het geding brengt.

    Top