Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag (B.S. 08.05.2019) - Franse versie

Ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de Algemene kinderbijslagwet (AKBW) (B.S. 27.03.2019) - Franse versie

Instemmingsordonnanties samenwerkingsakkoorden

 

Wijzigingsordonnanties AKBW

 

Besluiten Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

 

Top