Vlaanderen

Bescherming van de persoonsgegevens

Privacyverklaring

De meeste informatie die op of via de website van GPedia beschikbaar is, is raadpleegbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Ingeval de gebruiker om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, worden deze door het AUG behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent onder meer dat:

  • de persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie te verstrekken;
  • u een recht op toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en de juistheid ervan kunt verifiëren; indien u onjuistheden vaststelt, kan u deze steeds laten verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

Het Agentschap verbindt er zich toe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u verstrekte persoonsgegevens.

 

Cookiebeleid

Waarom gebruikt het AUG cookies?

Het AUG gebruikt cookies voor een aangename en vlotte surfervaring en om de inhoud van onze site beter af te stemmen op je voorkeuren.
Het gebruik van cookies is veilig. Ze slaan geen persoonsgegevens op die je rechtstreeks kunnen identificeren (vb. naam, telefoonnummer, e-mailadres).
Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan werken sommige delen van onze site niet (goed).

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat de website die je bezoekt op je computer of je mobiel apparaat plaatst.
De cookie bevat een unieke code waardoor de website je browser herkent:

  • gedurende je bezoek (tijdelijke cookie die verwijderd wordt bij het sluiten van je browser)
  • of bij latere, herhaalde bezoeken (permanente cookie).

Een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie op je computer of je mobiel apparaat.

Welke cookies gebruikt het AUG?

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken (vb. navigeren tussen de verschillende delen van de website of formulieren invullen).

Analytische cookies

Analytische cookies helpen om de website aan te passen in functie van een optimaal gebruik van de website.

Top