VLABEL

Trefwoord: persoonsgegevens van ouders en opvoeders – VLABEL

Beraadslaging VTC 18/2018 van 18 april 2018
Betreft: aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van ouders en opvoeders van kinderen en leerlingen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

Top