Bewindvoerder

Aan een meerderjarige die wegens zijn gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk niet in staat is zijn goederen te beheren, kan met het oog op de bescherming van die goederen een bewindvoerder toegewezen worden als hij nog geen wettelijke vertegenwoordiger heeft.

De bewindvoerder heeft als taak de goederen van de persoon die hij beschermt te beheren als een goede huisvader of die persoon bij dat beheer te helpen.

Top