Nationaal Repertorium van de Werkgevers (NRW)

Het Nationaal Repertorium van de Werkgevers (NRW) is een informaticatoepassing die door FAMIFED beheerd wordt en die gegevens krijgt van de RSZ en de kinderbijslagfondsen.

Het NRW bevat de werkgevers die bij een fonds zijn aangesloten omdat ze verzekeringsplichtig personeel tewerkstellen.

De bewegingen van de aansluitingen - de aansluitingen, de wijzigingen en de schrappingen van werkgevers die door de kinderbijslagfondsen zijn ingevoerd - kunnen ermee worden vastgesteld.

De kwaliteit van de aansluitingsgegevens wordt bovendien verzekerd aangezien alle onregelmatigheden van de bewegingen van aansluitingen van de werkgevers automatisch gedetecteerd worden.

Top