Niet-verwante persoon

Een persoon die geen bloed-of aanverwant is tot en met de derde graad.

Top