Rang van het kind

Plaats van een kind in de groep rechtgevende kinderen op basis van zijn leeftijd. Die plaats bepaalt het bedrag van de te betalen kinderbijslag.

Het oudste kind krijgt kinderbijslag van rang 1, het tweede kinderbijslag van rang 2 en het derde en alle volgende kinderen krijgen kinderbijslag van rang 3.

Top