Vlaanderen

Startbedrag geboorte

Een eenmalige toelage die uitbetaald wordt naar aanleiding van de geboorte van een rechtgevend kind.

Top