Vlaanderen

Wettelijke samenwoning

Twee personen wonen wettelijk samen wanneer ze, tegen ontvangstbewijs, een schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente.

Top