Wettelijke samenwoning

Twee personen wonen wettelijk samen wanneer ze, tegen ontvangstbewijs, een schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente.

Top