| Gepubliceerd - Protocol van 7 november 2022 voor mededeling van persoonsgegevens van VAPH in het kader van de ondersteuningstoeslag

in het kader van de ondersteuningstoeslag

Het Vlaams regeerakkoord voorziet in de hervorming van de drie vormen van zorgbudget in de Vlaamse Sociale Bescherming. Met deze hervorming verdwijnt het concept van een basisondersteuningsbudget, “behalve voor de kinderen die recht hebben op dit budget ten gevolge van de zwaarste inschaling in de zorgtoeslag van het Groeipakket”. Het basisondersteuningsbudget dooft dus uit voor kinderen ouder dan 21 jaar en zal enkel nog aan kinderen die minimaal 12 punten scoren op de medisch-sociale schaal worden toegekend.

Het VAPH beschikt over de nodige gegevens voor automatische rechtentoekenning (voor kinderen die in Vlaanderen wonen) en over de gegevens voor gronden tot schorsing van het recht. 

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de persoonsgegevens  van gegevens door VAPH aan Opgroeien regie, het VUTG en de Private Uitbetalingsactoren uiteengezet.

In artikel 2 en 3 worden de doeleinden en de categorieën van gegevens omschreven.

Top