Vlaanderen

03/07/2020 | Nieuw - Beslissing GC nr 2020/001, nr 2020/002, nr 2020/003, nr 2020/004, nr 2020/006, nr 2020/008 en nr 2020/010

GC - Beslissing nr. 2020/001 van 7 februari 2020 - Nieuw samengesteld gezin - domiciliewijziging in december 2018 - rangbetaling - overgangsmaatregelen

GC - Beslissing nr. 2020/002 van 21 februari 2020 - Recht op Groeipakket voor erkende vluchtelingen (volgens vigerende reglementering in 2019)

GC - Beslissing nr. 2020/003 van 6 maart 2020 - Schooltoeslag - Financiële voorwaarde - Nieuw gezinsbegrip - Toetsing inkomsten van het gezin waartoe de leerling behoort -Feitelijke gezin - Gemeenschappelijk domicilie volgens het Rijksregister - Inkomsten partner worden meegeteld

GC - Beslissing nr. 2020/004 van 6 maart 2020 - Woonplaatsvereiste – Ernstig vermoeden van verblijf van de kinderen in het buitenland (Egypte) – Tijdelijke preventieve opschorting van de betaling van de kinderbijslag - Ernstige en eensluidende aanwijzingen van fraude – Controle door gezinsinspecteur

GC - Beslissing nr. 2020/006 van 3 april 2020 - Nieuw samengesteld gezin – Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1 januari 2019) – Toepassing vonnis familierechtbank met sommendelegatie op de omgekeerde rangbedragen – Financieel herverdelingseffect bij gescheiden ouders

GC - Beslissing nr. 2020/008 van 3 april 2020 - Tijdelijk verblijf van het gezin in het buitenland (Afrika) - Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1 januari 2019) – Geen recht op kinderbijslag op 31.12.2018 – Inkanteling in het Groeipakket

GC - Beslissing nr. 2020/010 van 17 april 2020 - Schooltoeslag – Toepassing van de verblijfsvoorwaarden voor kinderen jonger dan 12 jaar

Lijst beslissingen GC

 

Top