Vlaanderen

23/11/2020 | NIEUWSBRIEF NOVEMBER - Mededeling A/23 en beslissingen GC

NIeuwsbrief november - 

Mededeling A/23 van 16 november 2020 - Selectieve participatietoeslag - overlijden kind

Beslissingen Geschillencommissie

Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/0012 van 26 juni 2020

Trefwoorden:
Sociale toeslag – Overgangsregeling (kinderen geboren vóór 1.1.2019) – Nieuwe inkomenscategorie vanaf 1.1.2019: toepassingsgebied

Samenvatting:
Inzake het strikt decretaal omschreven toepassingsgebied van de nieuwe inkomenscategorie voor de sociale toeslag vanaf 1.1.2019, oordeelt de Geschillencommissie
dat het gaat om een beleidskeuze, terwijl de verzoeker wel aanspraak kan maken op een behoud van verworven rechten op grond van de overgangsregeling in het Groeipakketdecreet.

Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/013 van 11 september 2020

Trefwoorden:
Nieuw samengesteld gezin – Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1 januari 2019) – Retroactieve aanduiding bijslagtrekkende bij vonnis van de familierechtbank in 02/2019 – Rangbetaling

Samenvatting:
Rekening houdende met het vonnis van de familierechtbank tot retroactieve aanwijzing van de moeder als bijslagtrekkende, oordeelt de Geschillencommissie dat de constitutieve elementen die essentieel zijn voor de groepering op het ijkpunt van 31.12.2018, voorhanden zijn.

Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/017 van 9 oktober 2020

Trefwoorden:
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) – toegelaten of gemachtigd verblijf – hiaten tussen de attesten van immatriculatie

Samenvatting:
Vermits een uitbetalingsactor zich voor de afgifte of verlenging van een attest van immatriculatie niet in de plaats kan stellen van de daartoe bevoegde administratieve instanties,
oordeelde de Geschillencommissie dat de bij ministerieel besluit bepaalde vrijstelling voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen enkel kan worden verleend indien het verblijf van het kind voor de desbetreffende periode effectief door een attest van immatriculatie is gedekt.

Lijst beslissingen geschillencommissie

 

Top