Vlaanderen

16/07/2020 | Recente bijwerkingen

 

regelgeving gegevensbescherming; 
mededeling E/1 van 17 juli 2020 - omrekeningskoersen
decreet van 10 juli 2020;
nieuwsbrief juni 2020; 
beslissingen geschillencommissie 2020;
parlementaire vragen 2020

Centralisatie regelgeving gegevensbescherming

Algemene regelgeving privacy
Gegevensbescherming in het kader van het groeipakket
Gegevens Inkomsten/Patrimonium
Gegevens Onderwijs
Gegevens Rijksregister
Persoonsgegevens instellingen sociale zekerheid

Mededeling E/1 van 17 juli 2020

E/1 - Mededeling van 17 juli 2020 - Omrekeningskoersen van de munteenheden

Decreet van 10 juli 2020

Decreet van 10 juli 2020 tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de selectieve participatietoeslagen betreft (B.S. 27.07.2020)

Publicatie nieuwsbrief juni

nieuwsbrief juni 2020
Archief nieuwsbrieven

Beslissingen Geschillencommissie 2020

Lijst beslissingen GC

GC - Beslissing nr. 2020/010 van 17 april 2020 - Schooltoeslag – Toepassing van de verblijfsvoorwaarden voor kinderen jonger dan 12 jaar

GC - Beslissing nr. 2020/008 van 3 april 2020 - Tijdelijk verblijf van het gezin in het buitenland (Afrika) - Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1 januari 2019) – Geen recht op kinderbijslag op 31.12.2018 – Inkanteling in het Groeipakket

GC - Beslissing nr. 2020/006 van 3 april 2020 - Nieuw samengesteld gezin – Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1 januari 2019) – Toepassing vonnis familierechtbank met sommendelegatie op de omgekeerde rangbedragen – Financieel herverdelingseffect bij gescheiden ouders

GC - Beslissing nr. 2020/004 van 6 maart 2020 - Woonplaatsvereiste – Ernstig vermoeden van verblijf van de kinderen in het buitenland (Egypte) – Tijdelijke preventieve opschorting van de betaling van de kinderbijslag - Ernstige en eensluidende aanwijzingen van fraude – Controle door gezinsinspecteur

GC - Beslissing nr. 2020/003 van 6 maart 2020 - Schooltoeslag - Financiële voorwaarde - Nieuw gezinsbegrip - Toetsing inkomsten van het gezin waartoe de leerling behoort -Feitelijke gezin - Gemeenschappelijk domicilie volgens het Rijksregister - Inkomsten partner worden meegeteld

GC - Beslissing nr. 2020/002 van 21 februari 2020 - Recht op Groeipakket voor erkende vluchtelingen (volgens vigerende reglementering in 2019)

GC - Beslissing nr. 2020/001 van 7 februari 2020 - Nieuw samengesteld gezin - domiciliewijziging in december 2018 - rangbetaling - overgangsmaatregelen

Parlementaire vragen 2020

Parlementaire vragen/initiatieven 2020

Top