Vlaanderen

996/123bis van 20 juli 2017 - Samenwerkingsprocedure tussen FAMIFED, de FOD Sociale Zekerheid en de kinderbijslaginstellingen bij de afwijkingen van Art. 52, §2 uitgebreid met Art. 5, §4, Art. 57bis, Art. 73ter en Art. 73quater.

Tabs

Top