Vlaanderen

997/51 van 8 februari 2002 - Flux A036 - Multifunctioneel attest afkomstig van de OCMW's en on-line raadpleging van een gegevensbestand betreffende de opvolging van de attesten doorgestuurd door de OCMW's (raadpleging L036)

Tabs

Top