Vlaanderen

997/56 van 15 maart 2004 - "Parallelle" werking van de repertoria NRK/RIO en het Kadaster - Authenticiteit van de gegevens van de RIP- en DMFA-berichten - Tijdsschema van de RIP- en DMFA-gegevens ten opzichte van de diverse actoren

Tabs

Top