Vlaanderen

997/69 van 22 augustus 2007 - Distributiebericht inzake de in- en uitschrijvingsgegevens van studenten (D062 in de terminologie van het Kadaster)

Tabs

Top