Vlaanderen

997/80 van 2 december 2014 - Flux A301 - Begin en einde van de activiteit van de zelfstandige: uitbreiding met de identificatiegegevens van het sociaal verzekeringsfonds

Tabs

Top