Vlaanderen

999/150 van 18 december 2008 - Aanpassing van de formulieren aan de SEPA-overschrijving (Single Euro Payments Area)

Tabs

Top