Vlaanderen

999/163 van 2 juli 2012 - Aanpassing van de procedure voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen - Aanpassing aan de procedure formulier P7 - Academiejaar 2012/2013 - Aanpassingen aan de formulieren P7-N/F/D en nieuwe module - Aanvullende richtlijnen voor specifieke studiesituaties - bijlagen

Tabs

Top