Vlaanderen

999/164 van 8 oktober 2012 - Aanpassing van de procedure voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen: briefmodule te verzenden voor schoolverlaters die beginnen te werken (module 18bis) en briefmodule van 15 december voor studenten in de Vlaamse Gemeenschap

Tabs

Top