Vlaanderen

999/172 van 4 juli 2014 - Aanpassing van de procedure voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen - Aanpassing aan de procedure formulier P7 (academiejaar 2014/2015) - Aanvullende richtlijnen voor specifieke studdiesituaties - Bijlagen

Tabs

Top