Vlaanderen

999/176 van 3 juli 2015 - Aanpassing van de procedure voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen: aanpassing aan de procedure formulier P7 academiejaar 2015 2016 - De procedure voor de opvolging van de tewerkstelling van de (deeltijdse) student - aanvullende richtlijnen voor specifieke studiesituaties - bijlagen

Tabs

Top