Vlaanderen

999/178 van 5 juli 2016 - Aanpassing van de procedure voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen - Aanpassing aan de procedure formulier P7 academiejaar 2016 - 2017 - Bijsturing van de procedure voor de opvolging van de tewerkstelling van de (deeltijdse) student. - Aanvullende richtlijnen voor specifieke studiesituaties - Bijlagen

Tabs

Top