Vlaanderen

CO 1011 van 31 oktober 1975 - Mindervalide kinderen en kinderen volledig ongeschikt om enig beroep uit te oefenen (Wet van 28 maart 1975 en KB van 3 juli 1975) (uittreksels)

Tabs

Top