Vlaanderen

CO 1019 van 7 april 1976 - KB van 10 maart 1964 - Art. 5 - Betekenis van de uitdrukking "activiteit die aanleiding geeft tot verzekeringsplicht ingevolge een der regelingen van maatschappelijke zekerheid"

Tabs

Top