Vlaanderen

CO 1033 van 7 januari 1977 - Nadere regelen voor de controle van het recht op de verhoogde kinderbijslag voor invaliden ten behoeve van werknemers die een vervroegd invaliditeitspensioen ontvangen krachtens de wetgeving op de rustpensioenregeling voor mijnwerkers (Art. 56, §2, 1°,b KBW)

Tabs

Top