Vlaanderen

CO 1070 van 7 juni 1979 - KB 29 tot wijziging van SWKL en KB 48 betreffende de toekenning van gezinsbijslag aan de gedetineerden, BS 31 januari 1979 (uittreksel)

Tabs

Top