Vlaanderen

CO 1096 van 3 november 1981 - Aanpassing van de kinderbijslagregeling aan de vermindering van de arbeidsduur en aan de uitoefening van deeltijdse arbeid - Wet van 30 juni 1981 en KB van 8 juli 1981 (uittreksels)

Tabs

Top