Vlaanderen

CO 1107 van 10 september 1982 - Toepassing van Art. 60 GW, gewijzigd door KB 54 van 15 juli 1982 - Samenloop van de gezinsbijslag van de Belgische regeling voor werknemers met uitkeringen van dezelfde aard verleend door andere wettelijke regelingen en reglementen

Tabs

Top