Vlaanderen

CO 1134 van 12 juli 1984 - Inlichtingen te verstrekken of te vragen ingeval van vervallenverklaring van de ouderlijke macht en van plaatsingen van kinderen, voor de toekenning van de kinderbijslag

Tabs

Top