Vlaanderen

CO 1138 van 29 november 1984 - Gevolgen van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, ten aanzien van het recht op kinderbijslag - Toepassing van KB van 13 augustus 1984 tot uitvoering van Art. 45 van de herstelwet van 31 juli 1984 (uittreksels)

Tabs

Top