Vlaanderen

CO 1153 van 20 november 1985 - Toepassing van Art. 71 GW gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen (Art. 37) - KB van 12 augustus 1985 ter uitvoering van Art. 71, §2 GW - MB van 1 augustus 1985 tot instelling van een brevet van rechthebbende ter uitvoering van Art. 71, §3 GW - KB van 12 augustus 1985 tot wijziging van het KB van 8 juli 1981 tot vaststelling van de regelen volgens welke de kinderbijslag verschuldigd is ter uitvoering van Art. 42, 3e lid GW (uittreksels)

Tabs

Top