Vlaanderen

CO 1165 van 16 juli 1986 - KB 410 van 18 april 1986 tot wijziging van de wet van 11 juli 1973 tot verbetering van de toestand van de bezoldigde moeder die tijdelijk ophoudt onderworpen te zijn aan de maatschappelijke zekerheid in sommige regelingen van de maatschappelijke zekerheid - Aanpassing van CO 956 van 13 februari 1974

Tabs

Top