Vlaanderen

CO 1171 van 9 januari 1987 - Kinderbijslag van de gesubsidieerde contractuelen - KB 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen en uitvoerings-KB van 29 oktober 1986 (uittreksel)

Tabs

Top