Vlaanderen

CO 1181 van 31 juli 1987 - Kinderbijslag van de contractuelen, gesubsidieerd door het interdepartementaal begrotingsfonds ("I.B.F."). KB 493 van 31 december 1986 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid in de sociale sector (uittreksel)

Tabs

Top