Vlaanderen

CO 1184 van 31 juli 1987 - Art. 119bis GW, gewijzigd bij KB 534 - KB van 26 juni 1987 tot uitvoering van Art. 119bis GW

Tabs

Top