Vlaanderen

CO 1206 van 17 maart 1988 - Art. 56, §2, 1e lid, 3° KBW, zoals het gewijzigd is door Art. 1 van KB van 28 januari 1988 tot aanpassing van sommige bepalingen van SWKL aan de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan de gehandicapten

Tabs

Top