Vlaanderen

CO 1223 van 19 januari 1990 - KB van 22 juni 1989 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56 §2 SWKL

Tabs

Top