Vlaanderen

CO 1226 van 26 maart 1990 - Provisionele betalingen - Koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot wijziging van het KB van 12 juni 1989 tot uitvoering van artikel 71 § 2, GW

Tabs

Top