Vlaanderen

CO 1241 van 17 januari 1991 - KB van 16 november 1990 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 SWKL (uittreksel)

Tabs

Top