Vlaanderen

CO 1257 van 24 februari 1992 - Toegelaten vervangingsinkomen - Verhoging van het maandelijks maximumbedrag - KB van 25 november 1991 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 GW (uittreksel)

Tabs

Top