Vlaanderen

CO 1259 van 27 april 1992 - Toepassing van Art. 56quater, 3e lid GW - Herziening van de kinderbijslagdossiers waarbij de rechthebbende overleden was vóór 1 januari 1991

Tabs

Top