Vlaanderen

CO 1261 van 27 april 1992 - Rechthebbende die, ingevolge de onderbreking van de beroepsloopbaan, zijn arbeidsprestaties tot halftijdse prestaties vermindert (Art. 56octies SWKL)

Tabs

Top