Vlaanderen

CO 1285 van 21 april 1995 - Toepassing van Art. 53, §1, 5° GW - Gelijkstelling van periodes van staking of lock-out

Tabs

Top