Vlaanderen

CO 1289 van 29 september 1995 - KB van 6 april 1995 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, § 2 SWKL en KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, § 6 SWKL (uittreksels)

Tabs

Top